Ekvádorská amazonie

Společně s Michalem Veselým jsme připravili výstavu velkoformátových fotografií z Ekvádorské amazonie. Níže můžete nalézt fotografie, kterých jsem autorem.

Výstavu můžete nalézt i na internetu na adrese ekvador.nap.cz (česká verze), případně pak ecuador.nap.cz (anglická verze).

Místa konání výstavy:

  • Městská knihova Jiřího Mahena, Brno (květen 2010)
  • Cestovatelská restaurace Hedvábná stezka, Brno (červen 2010)
  • Gödör Cafe, Erzsébet tér, Budapešť (říjen, listopad 2010)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15