Studijní programy

Pro Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně jsme připravili dvě brožury týkající se informací o studijních programech této fakulty.
Naše práce: Sazba, Úprava fotografií