Cena J. Vavrouška

Pro Nadaci Partnerství a Nadaci Charty 77 jsme vytvořili internetové stránky a navazující materiály k předání Ceny Josefa Vavrouška za rok 2012. Cena se uděluje za přínos k ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje a v letošním roce byla udělena již po 17. Mezi laureáty Ceny Josefa Vavrouška patří např. Martin Bursík, Pavel Šremer, Aleš Máchal či Yvonna Gailly.
Naše práce: Grafický design, tvorba webových stránek, webdesign, sazba, event management.

Tvorba webových stránek Brno pro Cenu Josefa Vavrouška

505_6719

505_6751

505_6734