Povolení vybraných HTML tagů v Widget title

Chcete, aby bylo možné v titulcích widget oblastí použít i základní formátovací tagy (tučně, kurzíva apod.)?
Pokud ano, snad se vám bude hodit následující funkce.

function html_widget_title( $title ) {
	$title = str_replace( '[', '<', $title );
	$title = str_replace( '[/', '</', $title );
	$title = str_replace( 's]', 'strong>', $title );
	$title = str_replace( 'e]', 'em>', $title );
	$title = str_replace( 'n]', 'span>', $title );
	return $title;
}
add_filter( 'widget_title', 'html_widget_title' );

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *