Jak vypsat archive taxonomy?

Pokud vypisujete archívy pro specifické taxonomie, může se vám hodit jednoduchý příkaz pro vypsání aktuální taxonomie (tedy, informaci o tom, jaký vypisuji archív taxonomie, nikoliv taxonomii příspěvku)

<h1>Název archívu
<?php
if(is_tax()){
$term = get_term_by( 'slug', get_query_var( 'term' ), get_query_var( 'taxonomy' ) );
echo ' - '.$term->name;
}
?>
</h1>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *