Jak vypsat Custom Taxonomy?

WordPress je geniální blogovací/CMS systém. Co mě osobně na něm ale vytáčí, je zdvojenost funkcí, rozlišující mezi tím zda pracujete s datovým typem POST nebo s nějakým CUSTOM POST TYPE.  Typickým případem této situace je vypsání taxonomie, (tzv., rubrik) kterých je daný příspěvek členem.

V případě, že by se jednalo o klasickou taxonomii “CATEGORY”, byla by situace jednoduchá – použili bychom funkci “get_the_category_list()“. Ale ouha… Pro Custom taxonomy tato věc nefunguje.

Funkční řešení – použít pro vypsání custom taxonomy fuknci “get_the_terms()

Vypsání custom taxonomie pomocí funkce “get_the_terms()”

$terms = get_the_terms( $post->ID, 'NAZEV_CUSTOM_TAXONOMIE' );
$count = count($terms);
if ( $count > 0 ){
 $category_list = '<ul>';
 foreach ( $terms as $term ) {
  $category_list.='<li><a href="'.get_term_link($term->slug, 'NAZEV_CUSTOM_TAXONOMIE').'">' . $term->name . '</a></li>';
 }
 $category_list.='<ul>';
}
echo $category_list;

3 thoughts on “Jak vypsat Custom Taxonomy?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *